Als ledenorganisatie staan we samen voor elkaar klaar.

Wist u dat heel vroeger de begrafenis van een dierbare werd verzorgd door familieleden en buren? Men ging letterlijk met de pet rond, waarna de uitvaart geregeld kon worden.

In die vervlogen tijden kwam het ware karakter van onze Drentse cultuur tot uiting: het naoberschap. Het was meer dan een sociaal gegeven; het was een verbintenis. Het betekende: "We doen het samen", waarbij buren en dorpsgenoten elkaar bijstonden in tijden van nood.

Vanuit deze diepgewortelde saamhorigheid ontstond de oorsprong van Draagt Elkanders Lasten Uitvaartzorg (DELU) in 1901 en De Laatste Eer (DLE) in 1913.

Deze verbondenheid en zorg voor elkaar reikten tot het einde van de 19e eeuw, waarna langzaam maar zeker de uitvaartzorg begon te veranderen tot een kwestie van algemeen belang. En zo ontstond onze vereniging welke later groeide tot de Coöperatie DLE Emmen U.A.


De Coöperatie DLE Emmen U.A. bestaat uit vier verschillende entiteiten:

- Uitvaartverzorging De Laatste Eer B.V. (DLE Emmen)

- Draagt Elkanders Lasten Uitvaartzorg B.V. (DELU Hoogeveen)

- DLE Uitvaartverzekeringen N.V.

- Uitvaartcentra De Laatste Eer Emmen B.V. (Oeverse Bos en Het Haagje).

Hoewel de wereld om ons heen verandert blijft de essentie van naoberschap in ons voortleven. Het is de herinnering aan de tijd waarin we elkaars lasten droegen, een erfenis die we koesteren en doorgeven aan de generaties die na ons komen.

Ledenorganisatie

Het gevoel van naoberschap is nog steeds de basis van onze coöperatieve gedachte. We spreken dan ook niet over klanten, maar over leden. Immers, de kracht van onze coöperatie, onze ledenorganisatie, is dat we het samen doen. Dat betekent ook dat bij alles wat we doen, het ledenbelang voorop staat.

Dit betekent niet dat onze zorg beperkt is tot alleen onze leden, onze verzekerden. Wij verzorgen uitvaarten voor iedereen, ongeacht uw woonplaats of verzekeringsstatus.

Samen maken we een onvergetelijke herinnering

met respect en aandacht voor een bijzonder leven,

met blijvende herinneringen die kleur zullen geven.

Een laatste afscheid organiseren we met elkaar maar het is aan u om hier een passende kleur aan te geven. Door het verzamelen van de meest dankbare momenten, die u samen heeft mogen beleven, wordt het afscheid warm en persoonlijk.

Onze visie

Onze visie is helder: DLE is altijd dichtbij. We streven ernaar om voor alle inwoners van Drenthe en omgeving een zorgeloze en persoonlijke uitvaart te verzorgen, ongeacht of u bij ons verzekerd bent. Van Hardenberg tot Winschoten, van Hoogeveen tot Assen, wij staan klaar om te helpen bij het organiseren van een onvergetelijk afscheid.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden vormen de essentie van wie we zijn en wat we nastreven in ons dagelijks werk. Deze waarden zijn samengevat in het acroniem DRENT, dat onze verbondenheid en toewijding symboliseert.

Doortastend: We streven ernaar nabestaanden in moeilijke tijden te ondersteunen en te ontlasten door leiding te geven aan het proces van verzekeren tot aan de uitvaart. Onze oplossingsgerichte aanpak biedt een baken van stabiliteit en rust, waarbij we verzekeren dat onze leden en nabestaanden in professionele en vertrouwde handen zijn.

Respectvol: Het tonen van respect voor elkaar, onze leden, niet-leden en collega's is vanzelfsprekend voor ons. Betrouwbaarheid en betrokkenheid staan centraal in onze interacties en werkwijze."

Empathisch: We hebben het vermogen om ons in te leven in de gevoelens van anderen en deze op waarde te schatten. Onze oprechte en authentieke benadering zorgt ervoor dat we op het juiste moment op de voorgrond treden of juist op de achtergrond blijven, afhankelijk van de behoeften van de betrokkenen.

Naober: Als een team van sociaal betrokken individuen streven we naar één gemeenschappelijk doel: het overstijgen van de verwachtingen bij het organiseren van een uitvaart. We geloven dat prettige samenwerking leidt tot meer werkplezier en investeren daarom graag in samenwerkingsverbanden, zowel intern als extern.

Transparant: We zijn open, eerlijk en oprecht in al onze communicatie en handelingen, zodat iedereen altijd weet waar hij of zij aan toe is.