Wat doet een uitvaartverzorger voor u?

Rouw en verdriet staan misschien nog ver van u vandaan. Wie kan het weten? U staat er waarschijnlijk niet dagelijks of misschien nooit bij stil, maar toch overkomt het ons allemaal een keer; het verlies van een dierbaar persoon. Juist op een moment, wanneer het hoofd er niet naar staat, moeten er in een korte, moeilijke en emotionele periode veel zakelijke beslissingen worden genomen.

Eén telefoontje naar onze afdeling uitvaartverzorging, welke dag en nacht bereikbaar is, is voldoende om u veel werk uit handen te nemen. Eén van onze uitvaartverzorgers staat 24 uur per dag voor u klaar.

Na een melding van een overlijden neemt de uitvaartverzorger contact met u op om een afspraak te maken. Met de uitvaartverzorger kunt u al uw wensen doornemen en deze zullen, wanneer dit in ons vermogen ligt, gehonoreerd worden.

De wijze waarop de uitvaart wordt verzorgd kunt u mede zelf bepalen, ook wat u zelf wenst te doen, bijvoorbeeld het verzorgen van de overledene of het dragen van de kist.

In het gesprek met de uitvaartverzorger zullen alle mogelijkheden wat betreft de uitvaart met u worden doorgesproken, waaronder:

  • begraven of cremeren;
  • opbaring in een uitvaartcentrum of thuis (indien mogelijk);
  • mogelijkheden met betrekking tot rouwbezoek;
  • soort kist, rouwbrieven, advertenties, muziek, bloemen, volgauto's;
  • dienst in het uitvaartcentrum, in een kerk/gebouw of in het crematorium;
  • dominee, pastoor of spreker(s) (bijvoorbeeld van het Humanistisch Verbond);
  • gelegenheid tot condoleren en de koffietafel;
  • het soort graf of asbestemmingsmogelijkheden.

Nadat alles is doorgesproken zal de uitvaartverzorger alle formaliteiten afhandelen, zoals het doen van aangifte bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden en het regelen van een verlof tot begraven of cremeren. Tevens zal hij de besproken zaken verder uitwerken, dus tijdstippen vastleggen bij de begraafplaats of het crematorium, personeel bespreken voor de dag van de uitvaart, rouwdrukwerk verzorgen, advertentie plaatsen, bloemen bestellen, etc.

Bij een overlijden thuis zal hij er voor zorgdragen dat, wanneer u dat wenst, er personeel wordt opgeroepen om de overledene te verzorgen. Daarna zal de overledene naar een uitvaartcentrum worden overgebracht of thuis worden opgebaard.

De uitvaartverzorger zal tussen de dag van het overlijden en de dag van de uitvaart nog bij de nabestaanden langskomen om met hen de laatste zaken door te nemen.

Op de dag van de uitvaart dient de uitvaartverzorger er voor te zorgen dat alles tot in de puntjes is verzorgd, zodat de nabestaanden op een rustige wijze begeleid kunnen worden en dat er op een waardige en piëteitsvolle wijze afscheid kan worden genomen van de overledene.

Condoleance
Het is een goede gewoonte om na de begrafenis of crematieplechtigheid gelegenheid te geven tot condoleance. Een condoleancegelegenheid op de avond voorafgaand aan de uitvaart kan ook deel uit maken van de wijze van afscheid nemen.

Doorgaans worden bij zulke gelegenheden een kopje koffie of thee genuttigd waarbij een plakje cake of koek wordt geserveerd of een broodje wordt aangeboden. Maar er zijn ook andere mogelijkheden met betrekking tot de consumpties bijvoorbeeld een kop soep, luxe broodjes of bittergarnituur, een glas wijn of kaasplateau.

Ook voor de meest voorkomende consumpties als cake en koek zijn in het uitvaartcentrum DLE de mogelijkheden groter dan vaak wordt gedacht. Hierbij valt te denken aan cake of koek in verschillende smaken, een gevulde koek of koffiebroodjes, luxe bonbons, turfjes of petit four. Eén van de exclusieve mogelijkheden is gebak met een foto erop. De mogelijkheden kunnen met de uitvaartverzorger worden besproken. Hij kan u ook informeren over de mogelijkheden die niet zijn genoemd maar in feite onbeperkt zijn.

Muziek
Bij een uitvaartdienst is het vaak gebruikelijk dat er muziek ten gehore wordt gebracht. Bij plechtigheden met kerkelijk karakter wordt er vaak op het orgel gespeeld. Het uitvaartcentrum DLE Oeverse Bos beschikt over een Johannus orgel, met twee klavieren en vrij pedaal.

In de aula van het uitvaartcentrum kan ook muziek middels geluidsdragers ten gehore worden gebracht. DLE Emmen beschikt over een ruime collectie muziek, die geschikt is voor uitvaartplechtigheden. Uiteraard mag men ook zelf muziek aanleveren. Hiervoor gelden wel enkele richtlijnen.

Ook beschikt de aula over een voorziening waarmee beeldmateriaal kan worden gepresenteerd. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een PowerPoint presentatie.

Cd's en dvd's
Van iedere uitvaartdienst die wordt gehouden in het uitvaartcentrum DLE kan een cd-opname worden gemaakt. De cd wordt geleverd in een luxe cassettebox voorzien van een inlegvel waarop de trackindeling is vermeld. Ook van een bandopname die van een dienst in een kerk of andere locatie wordt gemaakt kan naderhand een cd worden gemaakt. De uitvaartverzorger kan dit voor u verzorgen. Het afgelopen jaar is gebleken dat er voor een cd-opname veel belangstelling bestaat.

In het uitvaartcentrum op begraafpark het Oeverse Bos is het ook mogelijk plechtigheden op te laten nemen op dvd zodat de dienst naderhand niet alleen kan worden beluisterd maar ook bekeken.

Nazorg
Na elke uitvaart wordt in het kader van de nazorg een bezoek gebracht aan de nabestaanden. DLE Emmen hecht er veel waarde aan ook dan de familie te begeleiden en te adviseren. In dit gesprek komen de bevindingen van de nabestaanden aan de orde, hetgeen ons in staat stelt in te spelen op suggesties die dan naar voren komen.

Ook komen zaken aan de orde als een dankbetuiging in de vorm van een familiebericht in de krant of kaarten. Wij adviseren op het gebied van de aanschaf van sieraden, een grafmonument of het overbrengen en bijzetten van een urn. Als er bij de regeling van de uitvaart geen beslissing is genomen over de bestemming van de as, kunnen wij ook hierin voorlichting geven. Er zijn meer mogelijkheden dan de meeste mensen denken.

Door ook na de uitvaart goed te luisteren naar de betrokkenen, zijn wij in staat de kwaliteit van onze dienstverlening te vergroten en te optimaliseren, want ook dit aspect van onze zorg is in vertrouwde handen.

Kwaliteit
Kwaliteit van de dienstverlening staat hoog in het vaandel bij DLE Emmen en wordt voortdurend bewaakt en waar mogelijk geoptimaliseerd. De professionaliteit van DLE Emmen is gebaseerd op onze rijke ervaring op het gebied van uitvaartverzekering en uitvaartverzorging. Binnen DLE Emmen worden we jaarlijks vele malen meegenomen in de emoties van mensen die nadenken over hun eigen uitvaart of als nabestaande betrokken zijn bij de uitvaart van een dierbare. Voor de mensen die bij DLE Emmen werken is de betrokkenheid bij emoties een belangrijk deel van hun werk en hun leven. Zij spelen flexibel en alert in op de wensen van verzekerden, nabestaanden en de overledene. De ontwikkelingen in de markt worden voortdurend in de gaten gehouden.

Wijziging in de gezinssamenstelling c.q. adreswijziging
Per jaar moeten er vele adreswijzigingen en mutaties in de gezinssamenstelling worden verwerkt in ons bestand. Er zijn echter ook nog steeds leden/verzekerden die een dergelijke mutatie niet of niet tijdig aan ons doorgeven. Dit kan voor zowel u als ons vervelend zijn. Wij verzoeken u daarom dringend elke mutatie aan ons door te geven, tel. 0591-611415 of info@dle.nl.

Betaling verzekeringspremie
De verzekeringspremie is per vooruitbetaling verschuldigd. De premie kan worden voldaan door middel van automatische incasso, automatische betaling of per acceptgirokaart. Indien er toestemming is gegeven tot automatische incasso van de premie zal deze omstreeks de eerste dag van de desbetreffende periode worden geïnd. Wanneer blijkt dat de premie niet kan worden geïncasseerd zal DLE Emmen na ongeveer twee weken nogmaals trachten de premie te incasseren. Bij herhaling van het niet kunnen incasseren van de premie zal een acceptgirokaart worden toegezonden.